............Copyright ©

S.A.M. Sigorta ve Reasürans Brokerliği LTD.ŞTİ.

İletişim

Sigorta Brokerlik
HASAR TAKİBİ

Her şey hasar için, hasar anında kayıpların tam olarak karşılanması, ancak riskin sigorta şirketine doğru olarak tanıtılması ve doğru fiyatlandırılması ile mümkündür. Şirketinizin, sigorta şirketleri ile takip etmek durumunda kalacağı tüm işlemleri sizin adınıza S.A.M Brokerlik yürütür.

Hasar evraklarının sağlanmasından sonra dosyaların açılması, işlemlerin doğru şekilde yürütülmesi ve hasar rakamının size teslim edilmesi, şirketimizin konu ile ilgili uzmanları tarafından takip edilir. Hasar sonrasında bir poliçeden maksimum verimi alabilmek için, teminatları çok iyi tanımak gerekir. Hangi hasarın hangi teminat içine gireceği, ne şekilde ödeneceği ayarlanarak, en kısa zamanda hasarınızın tazmin edilmesi sağlanır.

 

 

SAM BROKERLİK. Tüm hakları saklıdır.

dizayn