............Copyright ©

S.A.M. Sigorta ve Reasürans Brokerliği LTD.ŞTİ.

İletişim

Sigorta Brokerlik

 


SİGORTA BROKERLİĞİ HAKKINDA

Sigorta Brokeri; müşterisinin öncelikle gerekli risk yönetim çalışmalarını yapan ve bu çalışmalar sonucu risk yönetim modellerinin belirlenmesi; bunun bir parçası olan sigorta programlarının sigortalının hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde müşteriyi temsilen sigorta şirketleri nezdinde oluşturulmasına ve daha sonra bu programların yürütülmesine aracılık eden danışman bir kurumdur.

Brokerlik kurumunu diğer Sigorta aracılarından ayıran özelliklerden başlıcaları:

Broker, kanuni statü gereği tüm Sigorta Şirketleri ile çalışabilir ancak bağımsız konumdadır.

Broker, Sigorta Şirketlerinin değil, Müşterinin temsilcisidir.

Bu nedenle sigortalı adına en uygun olan risk yönetim ve sigorta programını tarafsız olarak belirler ve uygulamada çıkan problemlerde sigortalı hakkında sigorta şirketine karşı koruyarak çözer.

Broker, sigorta şirketlerini temsil eden diğer aracıların aksine, temsil etmekte olduğu sigorta şirketinin ürünleri ile kısıtlı olmayıp,tamamen müşteriye özel sigorta programları hazırlayıp,bunların sigorta şirketleri tarafından yürütülmesini sağlar.

 

 

SAM BROKERLİK. Tüm hakları saklıdır.

dizayn